¦  MATERIÁLY ¦  PODKLADY ¦

Při výrobě využíváme nejmodernější technologii tzv. bezšablonový inkjetový tisk. Naše zařízení umožňuje tisknout plnobarevně v barevném prostoru CMYK s rozlišením 300*300dpi reaktivními barvami ,které jsou klasickým ve vodě rozpustným barvivem využívaným v textilním průmyslu po mnoho let. Po vlastním tisku se textilie dokončují běžnými textilními postupy a proto vykazují shodné vlastnosti s odpovídajícími textilními materiály,lze je žehlit ,prát a ošetřovat jako běžnou tištěnou látku. Tiskneme s rastrováním EDF (error diffusion fine ), FM (frekvenčně modulovaný rastr) a s autotypickými rastry.

Látky vhodné pro naši technologii

podrobnosti

Naše technologie umožňuje tisknout na různé textilní materiály do šířky 150 cm smaximální tloušťkou materiálu cca 1,5 mm.

Vzhledem k používanému typu barviva nabízíme tisk na těchto materiálech:

  • 100% bavlna (Ba )
  • 100% viskosa (VS)
  • 100% len
  • 100% hedvábí

směsi těchto materiálů s obsahem max. 40% umělého vlákna

látka BMW

Podklady pro tisk

Informace pro grafiky

Textilní tisk jsme schopni zhotovit z různě zpracovaných podkladů od tisku z elektronického média po komplexní zpracování ,které může zahrnovat i grafický návrh.

Komplexní zpracování – libovolnou formou sdělíte našemu grafikovi svoji představu, na jejímž základě bude pro Vás zpracováno několik variant návrhů, naše produkce komplexně zrealizuje vybranou variantu včetně případného zajištění podkladů (fotografování, scany atd.) a grafického návrhu.

Návrh z nedigitalizovaných podkladů – pokud nemáte zkušenosti s digitalizací,můžete nám dodat podklady ve formě,která je Vám bližší např. kresba, fotografie, koláž atd. a naši grafici návrh převedou do digitální podoby vhodné pro tisk.Jako podklad může být diapozitiv, fotografie, kresba, koláž, atd. (požadované kvalitě výsledného tisku musí odpovídat i dodané podklady) .

Návrh v elektronické podobě – libovolném podporovaném formátu v barevném prostoru RGB (CMYK) vrozlišení odpovídajícímu užití výsledného tisku. Rozlišení a kvalita podkladů musí odpovídat konečnému užití tisku.

Platforma : PC Windows

Elektronická media ZIP 100, CDROM, LS120(PC Win), E-mail

Standardní podporovaný software Adobe Photoshop + Illustrator, (Corel)

Běžně podporované formáty *.psd, *.tif , *.eps, *.jpeg